wtorek, 18 sierpnia 2015

„Ló Passport”


Film „Ló Passport” jest całkiem sprawnie zrealizowaną próbą pokazania aktualnej sytuacji jednego z tradycyjnych cygańskich zawodów jakim jest/był handel końmi.

https://vimeo.com/135844218

Cztery twórczynie przygotowywały się do nakręcenia filmu podczas BUVERO 3, a zrealizowały go podczas drugiego co do wielkości targu (bazaru) na Węgrzech, w Nagykőrös na Węgrzech, koncentrując się oczywiście na handlarzach końmi.

BUVERO to inicjatywa Romedia Foundation. Jest to działająca od 1992 roku romska organizacja pozarządowa z siedzibą w Budapeszcie. Jej działania są szerokie i wiążą się przede wszystkim z budowaniem pozytywnego i antydyskryminacyjnego wizerunku Romów. Fundacja realizuje swoje zadania poprzez różnorodne produkcje filmowe. Poza tym – między innymi – organizuje międzynarodowe kampanie medialne.

http://www.romediafoundation.org

BUVERO to coroczny medialny tabor, w którym biorą udział młode Romni w wieku 18-26 lat. Podczas jego trwania uczą się (teoretycznie i praktycznie) dziennikarstwa obywatelskiego.

http://www.buvero.com

Tradycja handlu końmi na targu w Nagykőrös sięga przełomu XVI i XVII wieku. Kiedyś handlowano tu codziennie setkami koni. W romskiej lokalnej pamięci zbiorowej funkcjonuje nawet historia mówiąca o tym, że na początku XVII wieku siedmiogrodzki książę – István  Bocskai właśnie tu wybierał najlepsze konie dla swojej armii. Okoliczna wspólnota romska zawsze była bardzo dumna z tradycji handlu końmi w Nagykőrös.

https://vimeo.com/135844218

Podczas nagrywania materiału filmowego tylko jeden koń był na sprzedaż.

https://vimeo.com/135844218

Według sprzedawców przyczynami są koszty administracyjne wystawiania koni na targu i możliwość zakupu za pośrednictwem internetu. Choć jednak nie da się w ten sposób ocenić jakości konia, to ze względu na koszty i wygodę, ta forma handlu końmi dominuje.

Warto poświęcić kilka minut i obejrzeć ten reportaż. Po pierwsze dlatego, gdyż odwołuje się on do – jak pokazuje film – jednej z naprawdę ginących romskich profesji. Po drugie dlatego, że pod względem jakości gatunkowej i sprawności operowania materiałem filmowym, jest on bardzo dobrze zrealizowany. I wreszcie po trzecie dlatego, że jest owocem pracy młodych Romni, szkolących się w zakresie dziennikarstwa.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz