środa, 28 maja 2014

Zdrowie Romów


Śr
edni poziom zdrowia Romów w Europie jest o wiele niższy niż w przypadku społeczeństwa głównonurtowego.
Spotykają się oni z utrudnieniami w dostępie do usług medycznych. Wynika to z często z uwarunkowań kulturowych: niechęci do instytucji, konieczności posiadania dokumentów tożsamości, rejestracji urodzin. Problemem jest także dyskryminacja ze strony pracowników służby zdrowia nierozumiejących ograniczeń nakładanych przez Romanipen głównie na Romni – w szczególności w zakresie kontaktów z gadjo, a zwłaszcza lekarzami – mężczyznami.
Nie zawsze łatwy dostęp do bezpłatnych usług medycznych uniemożliwia leczenie ze względu na stosunkowo częste ubóstwo Romów.
Braki w edukacji utrudniają uświadomienie Romom, że zdrowie to nie tylko brak uciążliwych chorób i że nie należy lekceważyć poważnych symptomów. Dodatkowo tradycyjne samoleczenie oparte na naturalnych i niestety nieskutecznych metodach jest w środowisku romskim bardzo powszechne.
 

Pełna wersja powyższej infografiki – „Romano Atmo”, 2014, 1(49), s. 16-17.

Więcej informacji o wybranych aspektach romskiego zdrowia – Edukacyjne i kulturowe uwarunkowania dostępu Romów do usług medycznych, „Studia Romologica”, 2013, 6, s. 173-186.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz